Girdi yapan ylmzmtl

Dökümlerimiz

Kılavuz Döküm Sanayi,  en yüksek teknolojiye sahip tesislerinde; pik döküm, kızıl alüminyum, çelik sifero paslanmaz dökümleri yapmaktadır.

Kalıp Aşaması

Dökümde Kalıp Aşaması Geometrisi parça şeklinin aynı olan boşluklar içerir. Kalıp boşluğunun gerçek boyut ve şekli, katılaşma ve soğuma sırasında metalin büzülmesini karşılayacak kadar hafifçe daha büyük olmalıdır. Basit geometrilerde tek parçalı karmaşıklarda ise çok parçalı yapılır. Kalıplar, kum, alçı, seramik ve metal olmak üzere değişik refrakter malzemelerden yapılır. Üretilen döküm parçaların kalitesi kalıpların hazırlanmasında […]

Döküm Aşaması

Döküm Erimiş metalin, elde edilecek parçanın şekline sahip bir kalıp boşluğuna, yerçekimi veya basınç uygulanarak doldurulup katılaşacağı yöntem  Döküm terimi yöntemle üretilen parçalar için de kullanılmaktadır. Şekil dökümü-ingot dökümü. Dökümdeki adımlar görece olarak basittir: Metalin ergitilmesi Kalıba dökülmesi Katılaşmaya bırakılması Kalıbın açılıp/bozulup parçanın alınması

İşleme Aşaması

  Kılavuz Döküm Sanayi’de Dökümün işleme aşaması şu şekildedir; Döküm kalıptan sökülür Kumlama yapılır Hassas işleme için tezgaha bağlanır