Döküm Aşaması

Döküm Erimiş metalin, elde edilecek parçanın şekline sahip bir kalıp boşluğuna, yerçekimi veya basınç uygulanarak doldurulup katılaşacağı yöntem  Döküm terimi yöntemle üretilen parçalar için de kullanılmaktadır.

Şekil dökümü-ingot dökümü.

Dökümdeki adımlar görece olarak basittir:

  1. Metalin ergitilmesi
  2. Kalıba dökülmesi
  3. Katılaşmaya bırakılması
  4. Kalıbın açılıp/bozulup parçanın alınması